Centrum Edukacji Przyrodniczej

Nadleśnictwo Marcule aktywnie uczestniczy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej społeczeństwa, starając się wychodzić w tym zakresie naprzeciw potrzeb lokalnych placówek oświatowych i instytucji. Wyrazem tego jest powstałe przy nadleśnictwie Centrum Edukacji Przyrodniczej im. ks. bp Jana Chrapka.

Arboretum

Nazwa „arboretum" wywodzi się z łaciny (łac. arbor – drzewo). Inna nazwa stosowana zwykle zamiennie z „arboretum" to „ogród dendrologiczny" (grec. dendron – drzewo). Arboretum (ogród dendrologiczny) można zdefiniować jako szczególny rodzaj Ogrodu Botanicznego, którego główny dział stanowią kolekcje drzew i krzewów

Lista gatunków i statut arboretum

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą roślin wysadzonych na arboretum oraz jego statutem