Położenie

Nadleśnictwo Marcule sprawuje zarząd nad lasami na terenie województwa mazowieckiego, obejmując swym zasięgiem teren trzech powiatów (lipski, radomski oraz zwoleński) oraz pięciu gmin (Rzeczniów, Sienno, Iłża, Wierzbica, Kazanów)

Galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć arboretum w Marculach

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.