Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne HCVF

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  - opis poszczególnych kategorii lasów HCVF

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia uwag i wniosków

Wykazy lasów HCVF umieszczone są na stronie internetowej RDLP w Radomiu w zakładceInteraktywna mapa RDLP w Radomiu – link bezpośredni: www.mapa.radom.lasy.gov.pl.  

W zakładce ochrona ekosystemów leśnych znajdują się warstwy z lokalizacją mapową poszczególnych lokalizacji HCVF.