Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Przeciętny wiek drzewostanów Nadleśnictwa to 62 lata, a przeciętna zasobność przekracza 260 m³/ha


Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa:  666,49 km2
Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo:     11 644,36 ha
                                                      w tym powierzchnia lasów:  11 360,44 ha

 

Udział siedlisk leśnych w Nadleśnictwie

wg grup żyzności:
- siedliska borowe -     3337,49  ha    30%
- siedliska lasowe -      7683,20  ha    70%

wg stopni uwilgotnienia:
- suche       -               3,38 ha   -    0%
- świeże      -      10 706,29 ha  -  97%
- wilgotne    -           198,02 ha  -   2%
- bagienne   -          113,00 ha   -   1%
 
 
Tabela: Udział powierzchniowy gatunków panujących
Gatunek
Nadleśnictwo
[ha]
[%]
Sosna
9712,63
88,1
Modrzew
108,62
0,99
Świerk
14,28
0,13
Jodła
222,79
2,02
Buk
36,96
0,34
Dąb
489,99
4,45
Dąb czerwony
1,75
0,02
Klon
4,19
0,04
Jesion
4,45
0,04
Grab
8,21
0,07
Brzoza
212,59
1,93
Olsza
175,83
1,6
Olsza szara
0,57
0,01
Akacja
0,74
0,01
Topola
3,16
0,03
Osika
14,22
0,13
Lipa
9,71
0,09
Razem
11020,69
100

 

Tabela: Udział miąższościowy gatunków panujących
Gatunek
Nadleśnictwo
[m3]
[%]
Sosna
2 613 625
88,94
Modrzew
25296
0,86
Świerk
3380
0,12
Jodła
86070
2,93
Buk
11681
0,40
Dąb
120867
4,11
Dąb czerwony
98
0
Klon
315
0,01
Jesion
155
0,01
Grab
1470
0,05
Brzoza
41094
1,40
Olsza
29326
1,00
 
Akacja
195
0,01
 
   
Lipa
 
0,05
Razem
2 938 259
100

 

Tabela: Udział powierzchni drzewostanów wg klas wieku
Klasa wieku
Nadleśnictwo
[ha]
[%]
Płazowiny
9,24
0,08
Halizny i zręby
6,22
0,06
W produkcji ubocznej
6,85
0,06
Pozostałe niezalesione
31,32
0,28
Ia
529,85
4,81
Ib
1013,33
9,19
IIa
830,33
7,53
IIb
859,58
7,8
IIIa
799,46
7,25
IIIb
944,18
8,57
IVa
1371,1
12,44
IVb
1337,55
12,14
Va
705,18
6,4
Vb
534,01
4,85
VI
387,34
3,51
VII i starsze
17,57
0,16
KO
1637,58
14,87
KDO
-
-
Razem
11020,69
100

 

Tabela: Wieki rębności poszczególnych gatunków drzew
Gatunek
Wiek rębności
[lat]
Sosna
100
Modrzew
100
Świerk
80
Jodła
120
Buk
120
Dąb
140
Dąb czerwony
80
Klon
100
Jesion
120
Grab
80
Brzoza
80
Olsza
80
Olsza szara
60
Akacja
80
Topola
40
Osika
60
Lipa
80