Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Nadleśnictwo  Marcule prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 12 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 65 tys. m sześc. drewna.

Surowiec drzewny pozyskiwany w nadleśnictwie Marcule pochodzi cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej).

W 2013 r nadleśnictwo pozyskało :

Drewna wielkowymiarowego 43,5 tys. m3

Drewna średniowymiarowego 21 tys. m3

Drewna małowymiarowego 3 tys. m3

Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna i jodła. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak brzoza, dąb, buk, olsza, osika i grab.

W 2014 roku Nadleśnictwo Marcule zaplanowało do pozyskania prawie 66 tys. m sześc. grubizny (drewno średnio i wielko wymiarowe), w tym 55,5tys. m sześc. gatunków iglastych i  10 tys. m sześc. liściastych.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa  Marcule trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli, zakładów produkcji sklejek oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.