Wydawca treści Wydawca treści

Przyszkolne ogrody dydaktyczne

W 2014 r. Lasy Państwowe obchodzą swoje 90-lecie istnienia. Obchody nawiązują do tradycji Polski Międzywojennej. W tym okresie w naszym kraju powstała ciekawa inicjatywa zakładania przyszkolnych ogrodów botanicznych.

Ukazujące się wówczas publikacje na ten temat takie jak: „Ogrody szkolne" prof. W. Szafer, „Zielnik i muzeum botaniczne" prof. B. Hryniewiecki, „Ćwiczenia i obserwacje biologiczne w ogrodzie" dr J. Antoniewicz oraz „Spis i ugrupowania roślin dla przyszkolnych ogrodów botanicznych" E. M. Potęga wskazują na cytuję …

…„Zakładanie ogrodów botanicznych przyszkolnych i centralnych jest obecnie zagadnieniem niezmiernie ważnym, a ... zapoczątkowanie prac już w czasie nadchodzącej wiosny jest palącą wprost koniecznością. Nauczanie bowiem przyrody w przyszłym roku szkolnym bez pomocy ogrodu będzie czemś niezwykle trudnym, a całkowite wyczerpanie programu stanie się wprost niemożliwe. Jeżeli przeto szkoła posiada chociażby mały teren pod ogród, a nauczyciel niema zdecydowanego uprzedzenia do własnych sił, należy jaknajrychlej przystąpić do rozpoczęcia czynności wstępnych. Założenie i dalsze prowadzenie ogródka przyszkolnego nie jest sprawą ani zbyt trudną, ani kosztowną, a umożliwia postawienie nauki przyrody we wszystkich klasach danej szkoły na właściwym poziomie. Ogródek botaniczny pracę szkolną ułatwia, uprzyjemnia, daje przytem wiele wewnętrznego zadowolenia"

Nawiązując do tej ciekawej inicjatywy Arboretum w Nadleśnictwie Marcule począwszy od 2014 r. będzie wspierało szkoły chcące podjąć trud założenia szkolnego ogrodu dydaktycznego na swoim terenie. Począwszy od stworzenia nowego wykazu roślin dostosowanego do współczesnych wymogów prawa, poprzez szeroko rozumiane doradztwo i możliwość uzyskania w wersji elektronicznej planu nasadzeń oraz opisów poszczególnych gatunków jakie powinny się znaleźć na tabliczkach przy roślinach. W/w inicjatywą Nadleśnictwo Marcule chce również trwale upamiętnić 90 rocznicę powstania Lasów Państwowych w śród lokalnej społeczności.

Konsultacje z dyrektorami szkół współpracujących z Nadleśnictwem Marcule pozwoliły wypracować wspólne stanowisko w sprawie zakładania przyszkolnych ogrodów dydaktycznych.

Zadaniem głównym każdej instytucji zajmującej się „zawodowo" ochroną i właściwym wykorzystaniem zasobów przyrody jest poszukiwanie atrakcyjnych działań zmierzających do popularyzacji, promocji i dostarczania wiedzy, a przede wszystkim praktycznych umiejętności w tym zakresie. Także określenie właściwego stosunku  do środowiska naturalnego jest naturalnym, oczywistym zadaniem każdej szkoły. Wydaje się to szczególnie ważne w czasach masowej dewastacji ekosystemów naturalnych Ziemi i narastającego oderwania człowieka od środowiska naturalnego.

Korzyści /Efekty

·         Wzajemna pomoc i dobrze pojęta współpraca szkoły i CEP ukierunkowana na troskę o wychowanie młodzieży w duchu poszanowania praw ekologicznych

·         „Impuls"   do ponownego zakładania  "zielonych pracowni/ogródków przyszkolnych",   inspiracja by ujrzeć w/w działania  w formie konkretnego efektu

·         Atrakcyjna, medialna forma działania na rzecz przyrody

·         Wymiana doświadczeń  między środowiskiem a pracownikami  Arboretum ( zwiększy się częstotliwość wzajemnych „roboczych" kontaktów, możliwość rozwiązywania problemów – fachowa pomoc pracowników Arboretum, tematyczne konkursy w środowisku itp.)

·         Pozyskane do współpracy szkoły umożliwią stwierdzenie konkretnych  faktów i efektów współpracy ze środowiskiem lokalnym, promocję własną, promocję instytucji współpracujących, wpływa na  ich pozytywny wizerunek w

·         Uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy  nadleśnictwa  wspólnie  mogą uczestniczyć: w lekcjach "ogrodowych" ( sprzyjających rozwojowi poczucia szacunku dla przyrody, pozwalających obserwować lepiej niż w sali lekcyjnej pewne jej zjawiska i prawidłowości), pracach pielęgnacyjnych (właściwe zagospodarowanie czasu wolnego , rozwijanie zainteresowań przyrodniczych itp.)

·         Nabywanie wiedzy i umiejętności w praktyczny sposób, sukcesy  zachęcą do prób „na własnym podwórku",  niektóre gatunki roślin na danym terenie staną się „modne" w ten sposób mamy możliwość wpływu na kształtowanie postawy dbałości o otoczenie w najbliższym środowisku

 

GRUPA I

Rośliny pozostające pod ochroną

Cis pospolity (Taxus baccata L.), Sosna limba (Pinus cembra L.), Sosna kosa (Pinu smugo L.), Kruszyna pospolita (Frangula alnus L.), Kalina koralowa (Viburnum opulus L.), Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata L.) , Bluszcz pospolity (Hedera helix L.), Pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris L.), Konwalia majowa (Convallaria majalis L.),

GRUPA II

Rośliny lecznicze

Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.), Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jack.), Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis L.) Rutazwyczajna (Rutagraveolens L.), Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.), Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum L.), Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.)

GRUPA III

Rośliny ozdobne

Tulipanowiecamerykański (Liriodendron tulipifera L.), Złotokapzwyczajny, (Laburnum anagyroides Medik.), Grujecznik japoński (Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc.), Piwonia drzewiasta (Paeonia suffruticosa Andrews), Różanecznik wyprostowany (Rhododendron fastigiatum), Dereń biały ‘Elengastissima'(Cornus alba Elegantissima), Klon strzępiastokory (Acer griseum), Bukszpan wiecznie zielony (Buxsus sempervirens L.), Magnolia japońska (Magnolia Kobus DC.), Krzewuszka cudowna ‘Rubra'  (Weigela florida (Bunge) A. DC. 'Rubra')

GRUPA IV

Dzikie rośliny jadalne

Wiśnia ptasia (Cerasus avium L.), Jałowiec pospolity (Juniperus communis L.), Śliwa tarnina (Prunus spinosa L.), Berberys pospolity (Berberis vulgaris L.), Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.), Róża pomarszczona (Rosa rugosa Thunb.), Słonecznik bulwiasty, topinambur(Helianthus tuberosus L.), Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.), Poziomka pospolita (Fragaria vesca L.),

Szkoły współpracujące:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. II Brygady AL. „Świt"  w Jasieńcu Iłżeckim

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu

Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym