Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej wyróżniające się indywidualnymi cechami spośród pozostałych elementów przyrodniczych, które nadają im wartość kulturową, historyczną czy krajobrazową. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.