Wydawca treści Wydawca treści

Plany zalesień

Nadleśnictwo Marcule sporządza plany zalesień gruntów rolnych oraz innych niż rolne objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nadleśnictwo Marcule informuje, iż składanie wniosków o sporządzenie planu zalesienia w zakresie działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach PROW 2014-2020 można składać w terminie do 19 czerwca 2019 roku.

Poniżej zamieszczono przydatne odnośniki dotyczące wielkości wsparcia w zakresie zalesień, dokumenty niezbędne do sporządzenia planu zalesienia i składania wniosków o przyznanie wsparcia.

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

2. Podstawowe informacje o działaniu