Wydawca treści Wydawca treści

Piotrowe Pole

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP. Jednym z nich jest rezerwat Piotrowe Pole w Nadleśnictwie Marcule.

Rezerwat „Piotrowe Pole" został utworzony w oparciu o Rozporządzenie nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2000 r.
Położony jest on w kompleksie „Głównym" obrębu Marcule, który jest fragmentem tzw. Lasów Iłżeckich, obejmujących również pobliskie nadleśnictwa: Starachowice i Ostrowiec Św. Teren ten porosły jest starodrzewiem modrzewiowym (z modrzewiem zarówno polskim jak i europejskim) w wieku 193 lata, a w dolnej warstwie występuje buk w wieku 93 lata oraz modrzew, buk, grab i dąb w wieku ok. 75 lat (wg stanu na 1.01.2015 r.). Drzewostan ten stanowi przedmiot ochrony rezerwatowej.

fot. Łukasz Majcher