Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

OChK Iłża-Makowiec,o powierzchni 2557,58 ha,obejmuje dolinę rzeki Iłżanki przecinającą Wzgórza Iłżeckie, a w części środkowej największe na obszarze byłego województwa radomskiego torfowisko (700 ha) w okolicach Pakosławia ze źródliskami rzeki Modrzejowicy, jak również kompleksy „Polany", „Seredzice I" i „Seredzice II" obrębu Marcule oraz położone dalej na północ kompleksy leśne „Modrzejowice", „Skaryszew i „Makowiec" N-ctwa Radom.

Obszar ten został utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa mazowieckiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 109, poz. 2368, z 2004r. Nr 57, poz. 1459).

Obszar jest bardzo malowniczy ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu, występujące doliny rzeczne oraz kompleksy leśne.