Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Zadania z hodowli lasu:

a.    pielęgnowanie upraw (CW) – 704,75  ha
b.    pielęgnowanie młodników (CP) – 1771,29  ha
c.    trzebieże wczesne (TW) – 1846,61  ha
d.    trzebieże późne (TP) – 4402,04  ha
e.    odnowienia i zalesienia
       na powierzchniach otwartych – 143,42  ha
       pod osłoną – 1140,41  ha
f.     podsadzenia, dolesienia i uzupełnienia - 27,61  ha
g.    porządkowanie powierzchni pod odnowienia - 1130,06  ha