Wydawca treści Wydawca treści

Dąbrowa Polańska

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP. Jednym z nich jest rezerwat Dąbrowa Polańska w Nadleśnictwie Marcule.

Rezerwat „Dąbrowa Polańska" został utworzony w oparciu o Rozporządzenie nr 104 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2000 r.
Położony jest on w środkowej, najwyższej części uroczyska „Polany" w przedziale wysokości od 200 do 211 m n.p.m. Teren ten porasta widne, ciepłolubne zbiorowisko leśne „świetlista dąbrowa" z drzewostanem dębowo-sosnowym, bogatym składem gatunkowym runa, cechujące się dużym stopniem naturalności. Stanowi ono przedmiot ochrony rezerwatowej.

Fot. Łukasz Majcher