Wydawca treści Wydawca treści

Cennik Centrum Edukacji Przyrodniczej

Przedmiot opłaty

Cena brutto

Zwiedzanie indywidualne bez przewodnika

1.

Bilet normalny

4,00 zł

2.

Bilet ulgowy (młodzież szkolna, studenci za okazaniem ważnej legitymacji, emeryci i renciści za okazaniem stosownych dokumentów)*

2,00 zł

Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem

1.

Bilet normalny od osoby

5,00 zł

2.

Bilet ulgowy (młodzież szkolna, studenci za okazaniem ważnej legitymacji, emeryci i renciści za okazaniem stosownych dokumentów)*

3,00 zł

Sesja zdjęciowa i filmowanie

1.

Bilet okolicznościowy

200,00 zł

Wynajem infrastruktury

1.

Sala kominkowa

600,00 zł pierwsza godzina

50,00 zł każda następna

2.

Sala konferencyjna

600,00 zł pierwsza godzina

50,00 zł każda następna

3.

Zadaszenia (wiaty) 1 szt.

60,00 zł pierwsza godzina

20,00 zł każda następna

4.

Wiata z podłogą i sceną

200,00 zł pierwsza godzina

30,00 zł każda następna

5.

Miejsce na ognisko wraz z drewnem**

50,00 zł za godzinę

6.

Wynajem pokoju w biurze nadleśnictwa

50,00 zł na dobę

7.

Wynajem kuchni polowej

100,00 zł na dobę

 

*Dzieciom do lat 7 oraz osobom niepełnosprawnym przysługuje wstęp bezpłatny

** Rozpalanie ogniska w miejscu wyznaczonym na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej może odbywać się każdorazowo po uzgodnieniu z Nadleśnictwem Marcule i aktualną systuacją pożarową w lasach

Materiały do pobrania