Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadzorowane

Nadleśnictwo Marcule prowadzi nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu radomskiego o powierzchni 1905 ha (Gmina Iłża – 1480 ha; Gmina Wierzbica – 425 ha)

W ramach nadzoru nad lasami prywatnymi Nadleśnictwo prowadzi następujące czynności:

  • prowadzenie rejestru i ewidencji zgłoszeń do cechowania drewna
  • weryfikacja zgłoszeń drewna do legalizacji pod kątem zgodności z Uproszczonym Planem Urządzania Lasu
  • cechowanie i legalizacja pozyskanego drewna
  • wydawanie świadectw legalności pozyskanego drewna
  • przeprowadzanie lustracji lasów pod kątem realizacji zadań z zakresu pielęgnacji, hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna wg wskazanych zaleceń w dokumentacji urządzeniowej i wg bieżących potrzeb
  • udzielanie właścicielom lasu stosownego instruktażu w zakresie prowadzonej gospodarki leśnej.

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa prowadzi pracownik Nadleśnictwa Marcule - Radosław Koniarz tel. 695 390 254