Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Marcule
Nadleśnictwo Marcule
48 616 00 77
48 616 36 53

Marcule 1
27-100 Iłża

Nadleśniczy
Tadeusz Misiak
48 616-00-77
Zastępca Nadleśniczego
dr inż. Karol Zaborski
48 616-00-77
Główny Księgowy
Roman Florczak
48 616-00-77
Inżynier Nadzoru
Bogdan Tylus
48 616-00-77
Inżynier Nadzoru
Michał Adamus
48 616 00 77

Dział Gospodarki Leśnej

Paweł Niewczas
specjalista ds. marketingu
Tel.: 48 616-00-77 kom. 695-390-258
Łukasz Majcher
st. specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: tel. 48 616-00-77 kom. 690 996 174
Sławomir Lech
specjalista ds. SILP-u, ochrony lasu i ochrony p.poż
Tel.: tel. 48 616-00-77
Agata Owsiejczuk-Bąk
specjalista ds. hodowli lasu i łowiectwa
Tel.: tel. 48 616-00-77
Radosław Koniarz
st. specjalista ds. lasów nadzorowanych, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego
Tel.: tel. 48 616-00-77, 695-390-254
Maciej Głud
specjalista ds. użytkowania lasu
Tel.: tel. 48 616-00-77, 690-996-923

Dział finansowo - księgowy

Magdalena Misiak
Stanowisko ds. ewidencji sprzedaży i ewidencji księgowej
Tel.: 48 616-00-77
Agnieszka Świostek-Janduła
Stanowisko ds. kosztów i analiz
Tel.: 48 616-00-77
Kamila Lorek
Księgowa
Tel.: 48 616-00-77

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Wolski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 48 616-00-77

Stanowisko ds. pracowniczych

Urszula Sar
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 48 616-00-77

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Agnieszka Okruta
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 48 616-00-77
Konrad Walicki
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 48 616-00-77
Paulina Myszka
Sekretariat
Tel.: 48 616-00-77
Joanna Tylus
st. referent ds. administracji
Tel.: 48 616-00-77
Marlena Kosmala
referent ds. administracji
Tel.: 48 616-00-77
Karolina Puchniarz
instruktor techniczny
Tel.: 48 616-00-77