Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Marcule
Nadleśnictwo Marcule
48 616 00 77
48 616 36 53

Marcule 1
27-100 Iłża

Nadleśniczy
Tadeusz Misiak
48 616-00-77
Zastępca Nadleśniczego
Karol Zaborski
48 616-00-77
Główny Księgowy
Roman Florczak
48 616-00-77
Inżynier Nadzoru
Bogdan Tylus
48 616-00-77
Inżynier Nadzoru
Michał Adamus
48 616 00 77

Dział Gospodarki Leśnej

Paweł Niewczas
specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
Phone number: 48 616-00-77 kom. 695-390-258
Łukasz Majcher
st. specjalista ds. hodowli lasu i stanu posiadania
Phone number: tel. 48 616-00-77 kom. 690 996 174
Sławomir Lech
specjalista ds. SILP-u i ochrony p.poż
Phone number: tel. 48 616-00-77
Agata Owsiejczuk
instruktor techniczny - ochrona lasu
Phone number: tel. 48 616-00-77
Radosław Koniarz
specjalista ds. edukacji leśnej, rzecznik prasowy
Phone number: tel. 48 616-00-77 kom. 695-390-254

Dział finansowo - księgowy

Magdalena Misiak
Stanowisko ds. ewidencji sprzedaży i ewidencji księgowej
Phone number: 48 616-00-77
Agnieszka Świostek-Janduła
Stanowisko ds. kosztów i analiz
Phone number: 48 616-00-77
Kamila Lorek
Księgowa
Phone number: 48 616-00-77

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Wolski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 48 616-00-77

Stanowisko ds. pracowniczych

Urszula Sar
Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 48 616-00-77

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Agnieszka Okruta
p.o. Sekretarz nadleśnictwa
Phone number: 48 616-00-77
Ryszard Kruk
Specjalista ds. gosp. rolnej i magazynowej
Phone number: 48 616-00-77
Konrad Walicki
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Phone number: 48 616-00-77
Ewa Stefankiewicz
Sekretariat
Phone number: 48 616-00-77
Teresa Celuch
st. referent ds. administracji
Phone number: 48 616-00-77
Joanna Tylus
st. referent ds. administracji
Phone number: 48 616-00-77