Lista aktualności Lista aktualności

Dendrarium Ludwika Młokosiewicza w Gruzji Cz. 2.

Ogród botaniczny w Parku Narodowym Lagodekhi w Gruzji zostanie odnowiony dzięki projektowi „Rewitalizacja dendrarium Ludwika Młokosiewicza – etap pierwszy”.

Prace związane z opracowaniem wyników pomiarów terenowych i rozliczeniem projektu, które miały miejsce w dendrarium  w Lagodechi w Gruzji we wrześniu tego roku dobiegają końca. O harmonogramie prac informowaliśmy tutaj. Niebawem zaprezentujemy mapy dendrarium, inwentaryzację drzew,  zalecenia konserwatorskie i wykaz zalecanych prac jakie trzeba przeprowadzić, aby dendrarium zakładane przez Ludwika Młokosiewicza było godnym upamiętnieniem Jego osoby.

Tymczasem, aby przybliżyć osobę Ludwika Młokosiewicza, założone przez niego dendrarium na Kaukazie i sam projekt opracowaliśmy folder i kartkę pocztową. Można je otrzymać bezpłatnie.

Beneficjentem projektu jest Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Partnerami projektu są instytucje i organizacje zajmujące się ochroną przyrody, ogrodami botanicznymi i pielęgnacją drzew: Obszary Chroniące Przyrodę w Lagodechi, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie – Arboretum SGGW, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Arboretum Leśne w Zielonce, Nadleśnictwo Marcule, GREEN PARK Sp. z o.o. Radomsko.

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.