Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING LASÓW HCVF ZA ROK 2018

Nadleśnictwo Marcule prowadzi całoroczny monitoring lasów HCVF (High Conservation Value Forests). W 2018 roku pracownicy Służby Leśnej  dysponując lokalizacją lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oceniali wpływ zabiegów gospodarczych realizowanych w ramach obowiązującego Planu Urządzania Lasu na lata 2015-2024.

  1. Monitoring wykazał, że przy wykonywaniu prac gospodarczych zwracano szczególną uwagę na bioróżnorodność przyrodniczą oraz utrzymanie niezmienionego stanu lasu, co pozwala stwierdzić, że prace te nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF.
  2. Zaplanowane w 2018 roku zabiegi gospodarcze zostały poddane ocenie wpływu na środowisko pod względem zachowania walorów wynikających z kategorii lasów HCVF i wykonane w sposób minimalizujący aktualne zagrożenia.
  3. W 2018 roku na terenach lasów HCVF nie odnotowano żadnych szkód od pożarów. Na terenie Nadleśnictwa w 2018 roku były dwa pożary, jednak znajdowały się poza lasami HCVF.
  4. Na terenach lasów HCVF w 2018 roku nie stwierdzono szkód od okiści i huraganów. Na niżej wymienionych powierzchniach leśnictwa Michałów wystąpiło gradobicie: 191l, 192d, 192f, 192g, 193a-d, 205j, 206c, 207c, 209f, 209g, 228c, 229b, 229d-j, 230c.    

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegów gospodarczych wykonanych na terenie lasów HCVF w Nadleśnictwie Marcule są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.