Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF za rok 2016

W 2016 r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2015-2024.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2016 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2016 na terenie lasów HCVF nie odnotowano znacznych szkód od huraganów, okiści i innych czynników abiotycznych.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2016 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2016 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.