Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF w roku 2012

Monitoring lasów HCVF za rok 2012

 

W 2012r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2005-2014.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2012 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2012 na terenie lasów HCVF odnotowano jeden przypadek szkód spowodowanych przez sierpniowy huragan.  Szkody wystąpiły w oddziale 127-f w leśnictwie Kruki (kategoria HCVF 3.2.) Wykonano tutaj cięcia przygodne. Oceniono, iż zabiegi te mogą tylko czasowo ograniczyć walory przyrodnicze lasów HCVF.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2012 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2012 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.